Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Viip. osak. matr. II

Med sökkriteriet påträffades 505 personer. Du är på sidan 1 / 11.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

Lue Såsom löfven födas, vissna, falla,
och förtrampas och förstöras alla,
tills en annan lika flyktig vår
lunden klär i lika sköna drägter,
för att äfven pryda den sitt år:
så försvinna slägter efter slägter,
och begrafvas djupt i jordens famn,
och ge sina rum åt andra namn.

Förteckning öfwer Wiborgska Nation författad år 1796. ‹Tämä on Johan Bonsdorffin kirjoittama luettelo, jota käytettiin aiemman Matthias Caloniuksen kirjan rinnakkaisena matrikkelina vuoteen 1803 asti, jolloin sen täyttö päättyi ja Bonsdorffin kirja oli ainoa matrikkeli.›

10389 [Inskrefven:] 1788. 2. Febr. \ [Namnen:] Johan Bonsdorff \ [Född:] 1772 \ [Fadren:] Contracts Probst \ [Hemorten:] Hauho \ Promov. 1792: Docens 179‹–›; Filos. Adjunkt 1799; Bibliothekarie 1802: Professor 1807.
10453 1789. 16. Mart. \ Jsrael Unonius \ 1772. \ Handelssman \ Lovisa \ Promov. 1795: ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt 1796.
10552 1790. 19. Maji \ Samuel Wilhelm Heurlin \ 1775. \ Probst \ Jämsjö \ Promov. 1795: Hist. Litt. Docens 1796; Gymnasii Adjunkt i Borgå 1799: Linguarum Sacrarum Lektor dersammastädes 1801: Död 1809.
10604 1791. 14. Febr. \ Gustav Cantenius \ 1767. \ Bonde \ Sibbo \ Prestvigd och Bataillons Predikant. ‹Tieto koskee tämän setää.›
10613 [1791] 7. Mart. \ Petter Bened. Ristelius \ 1770. \ Vice Pastor \ Ruokolax \ Prästvigd i Fredrikshamn 1795. Kapellan i Ruokolax 1804.
10617 [1791] 19 [Mart.] \ Magnus Alopaeus \ 1775. \ Dom Probst \ Borgå \ Promov. den ‹–› Junii 1795; antagen till Docens vid Kongl. Åbo Academie 1797. Gymnasii Adjunct i Borgå 1802. Lektor i Mathematiken dersammastädes 1804. | Domprost
10618 [1791 19. Mart.] \ Gustaf Henric Krogerus \ 1771. \ vice Pastor \ Rautalambi \ Herr G. H. Krogerus prästvigd d. 27: Maji 1797.
10632 [1791] 1. Junii \ Gustaf Adolph Belitz \ 1774. \ v. Befallningsman \ Lauckas \ Promov. den ‹–› Junii 1795: prästwigd. Kapellan i Borgå 1804.
10654 [1791] 20. Junii \ Daniel Lithander \ 1776. \ Kyrko Herde \ Nuckö \ Apothekare i Pernou 1800.
10657 [1791 20. Junii] \ And. Christoph. Tapenius \ 1775. \ vice Pastor \ Jämsjö \ ‹Teksti Prästvigd i Fredricshamn. Kaplan i Rautjerfvi kapell af Ruokolax Sokn. on yliviivattu.› | Kallar sig nu Nordenstreng. | Hof-Råd 1835. Ridd. af Wl. 4:de & Annæ 3:dje
10670 [1791] 3. Oct: \ Gustaf Sverdsjö \ 1773 \ Capellan \ Revel \ Befordrad till Professor wid Gymnasium Illustre i Revel 1799.
10676 [1791] 26. Oct. \ Jacob Stenius \ 1771. \ Probst \ Pielisjerfvi \ ‹–›
10674 [1791] 28. Oct. \ Matthias Heliander \ 1770. \ Bonde \ Rautalambi \ ‹–›
10712 1792. 30. Mart. \ Johan Gottl. Leopold \ 1773. \ vice Pastor \ Ithis \ Inskrefwen i Kongl. Åbo Hof Rätt den ‹–› 1797
10735 [1792] 29. Junii \ Paul Gabr. Herkepaeus \ 1766. \ Capellan \ Cuopio \ ‹–›
10745 [1792] 28. Sept. \ Eric Alex. Tigerstedt \ 1781. \ Öfverste Lieutenant \ Piexamäki \ Adjutant vid Savolax Infanteri 1805. Skuten 1808.
10755 [1792] 4. Oct:‹!› \ Jacob Carlsson Stenius \ 1776. \ Kyrckoherde \ Sulkava \ ‹–›
10758 [1792] 8. Dec. \ Carl Otto Bökman \ 1775. \ Capellan \ Lauckas \ Herr C. O. Bökman prästwigd d: 1. Maj 1802
10773 1793. 10. Febr. \ Fredric Grönstrand \ 1770. \ Garfware \ Borgå \ Promov. den 26. Junii 1798. | Garfvare i Helsingfors 1799.‹!›
10771 [1793 10. Febr.] \ Paul Johan Heintzius \ 1774. \ Auditeur \ Randasalmi \ Vice Auditeur. Kaptén vid Våghalsarne 1808.
10774 [1793. 10. Febr.] \ Johan Fredric Cleve \ 1774. \ Probst \ Padasjoki \ Ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt 1798. | Häradshöfding.
10775 1793. 10. Febr. \ Joachim Adolph Cleve \ 1776. \ Probst \ Padasjoki \ Herr J. A. Cleve promov. 1798; | utnämd till Docens i Lärdoms Historien 1800; befordrad till Gymnasii Adjunkt i Borgå 1804. | Linguarum Orientalium Lector dersammastädes 1809. | Kyrkoherde i Randasalmi och Contracts Prost.
10788 [1793 10 Febr.] \ Petter Wallenius \ 1773. \ v. Härads Höfdinge \ Tohmajerfvi \ Herr P. Wallenius promov. 1795: | prästwigd d:n ‹–› Dec. 1796 | Kyrkoherde i Tohmajervi 1803.
10797 [1793] 26. Apr. \ Anders Johan Winter \ 1777. \ Kyrcko Herde \ Keltis \ ‹–›
10808 [1793] 16. Jun. \ Johan Christ. Schottman \ 1774. \ Länsman \ Christina \ Prästwigd den 20 Aug. 1800.
10834 [1793] 5. Oct. \ Adolph Henric Winter \ 1772. \ Kyrcko Herde \ Keselax. \ Herr A. H. Winter promov. 1795. befordrad till Conrector i Kuopio 1797.
10849 1794. 15. Febr. \ Henric Selenius \ 1773. \ Klensmed \ Borgå \ H. Selenius promot. 1798. prästvigd samma år. \ Kapellan i Luhango 1803.
10845 [1794] 22 Febr. \ Clas Robert Favorin \ 1778. \ Assessor \ Hauho \ ‹–›
10854 [1794] 8. Maij \ Petter Wilhelm Elgéen \ 1776. \ KyrkoHerde \ Spankå \ Prästvigd 1797.
10855 [1794 8 Maij] \ Adolph Fredric Elgéen \ 1777. \ Kyrckoherde \ Spankå \ Prästvigd 1797.
10840 [1794] 5. Apr. \ Eric Wallenius | (adlad 1834. Wallensköld) \ 1779. \ v. Härads höfdinge \ Tohmajerfvi \ Ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt den 17: Junii 1799. | President dersammastädes
10863 [1794] 10 Maji \ Johan Åström \ 1769. \ Skomakare \ Borgå \ Prästvigd 1796. | Kollega vid Lovisa Skola 1801.
10874 [1794] 7. Junii \ Anders Henric Aelianus \ 1773. \ Exp. Befallningsman \ Sysmä \ Ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt 1797.
10906 [1794] 8. Oct: \ Anders Johan Lagus \ 1775. \ Probst \ Idensalmi \ Promoverad 1795; Docens i Grekiska Litteraturen 1796; Filos. Adjunkt 1802; | Log. och Metaph. Professor 1805. Philos. Pract. Prof. 1814. Theol. D:r 1818. Ridd. af Wlad. O. 4 Cl. 1819. Theol. Prof. 1823. Död 1830.
10907 [1794 8. Oct:] \ Fredric Lagus \ 1780. \ Probst \ Idensalmi \ Ingeck i Kongl. Wasa Hof Rätt den ‹–› 1797; | Auditör 1805:
10927 1795. 2. Mart. \ Johan Christ. Schwindt \ 1776. \ Kyrckoherde \ Räisela \ Prästwigd 1797. | Kyrkoh. i Räisälä.
10928 [1795] 18. Mart. \ Johan Henric Silander \ 1773. \ Capellan \ Jorois \ ‹–›
10930 [1795] 1. Apr. \ Aron Schroeder \ 1778. \ Kyrckoherde \ Uguniemi \ Prästvigd i Wiborg 1799. | Kyrkoherde i Ruskiala 1804.
10932 [1795] 20. Maji \ Carl Fredric Böisman \ 1777. \ Adjutant \ Idensalmi \ ‹–›
10947 [1795] 18. Junii \ Abraham Mollerus \ 1773. \ Capellan \ Idensalmi \ Promov. 1798: prästwigd. | Kyrkoh. i Pieksämäki 1824. | Prost 1830
10959 [1795] 14. Sept. \ Gustaf Serenius \ 1775. \ Klockare \ Artsjö \ Herr G. Serenius prästvigd den 16. Martii 1798.
10960 [1795 14. Sept.] \ Lars Tallgreen \ 1771. \ Corporal \ Idensalmi \ Prästwigd den ‹–› Dec. 1796.
10963 [1795 14. Sept.] \ Gustaf Fredric Hjerppe \ 1775. \ Capellan \ Ilomantz \ Prästwigd d:n 12 Febr. 1801; promov. 1802.
10975 1796. 24 Febr. \ Christlieb Sam. Lithander \ 1778. \ Kyrckoherde \ Nuckö \ Ingeck i Kongl. Bergs Collegium 1802.
10994 [1796] 3. Mart. \ Carl Jacob Jgnatius \ 1778. \ Probst \ Ruokolax \ Prästwigd i Fredricshamn 1800. | Kyrkoherde i Joutzenus. Dog ‹–›
11002 [1796] 2. Apr. \ Petter Pomoell \ 1778. \ Controlleur \ St: Michel \ Ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt den 20 Decemb. 1804. | Utrest till England.
10999 [1796 2. Apr.] \ Gustaf Adolph Hornborg \ 1775. \ Kyrckoherde \ Nykyrcka \ ‹–›
11000 [1796 2. Apr.] \ Jacob Johan Forssman \ 1776. \ Guldsmed \ Wiborg \ ‹–›
11003 [1796] 13. Apr. \ Adolph Wilhelm Ekestubbe \ 1778. \ Öfverste Lieutenant \ Wichtis \ Herr A. W. Ekestubbe ingått uti Kongl: Åbo Hof Rätt den 19. Dec. 1798.

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   följande >