Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Viip. osak. matr. III

Med sökkriteriet påträffades 490 personer. Du är på sidan 1 / 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

Lue Förteckning öfver Wiborgska Nationens Medlemmar, börjad År 1818.
1681 13107 [Inskrifven:] 31/1 1818 \ [Namnet:] Daniel Lindh \ [Född:] 10/8 1796 \ [Fadren:] Kyrkobetjent \ [Hemorten:] Wederlax \ Phil. Cand. 7/6 1822, promov. 27/6 1823. | Medicinae Candidat 9/11 1825. Medicinae Licentiat 1826. Philos. och Hist. Naturalis Lector i Borgå 1827. | Med. Doct. 1832.
1682 13111 11/2 1818 \ Jacob Herman Sirén \ 5/7 1797 \ Kapelan \ Piexämäki \ Den 21 Junii 1823 uttagit betyg för att blifva Präst i Borgå Stift.
1683 13110 [11/2 1818] \ Samuel Fredr. Ehrenmalm \ 7/7 1802 \ Hof Predikant \ Tenala \ ‹–›
1684 13119 14/2 1818 \ Fredrik Wilhelm Europæus \ 15/8 1801 \ Kapelan \ Parickala \ Den 19. Nov. 1823 uttagit betyg för att blifva Präst i Borgå Stift.
1685 13120 14/2 1818 \ Johan Meron \ 16/11 1799 \ Borgare \ Kexholms Stad \ Den 22 Apr. 1822 uttagit betyg för att ingå i Kejserl: Åbo HofRätt | ‹Teksti derpå Borgmästare i Kexholm. on yliviivattu.›
1686 13122 28/2 1818 \ Fredrik Boucht \ 19/9 1799 \ Prost \ Rautalambi \ ‹–›
1687 13129 [28/2 1818] \ Adolph Fredr. Cremer \ 17/11 1797 \ Directeur \ Pyttis \ ‹Päiväys Dec. 1818 on korjattu päiväykseksi Febr. 1819.› uttagit betyg för att i Borgå taga sacros ordines | Kyrkoherde i Pyttis 1832.
1688 13121 [28/2 1818] \ Adolph Wilh. Ladau \ 3/6 1799 \ Öfverste Lieut: \ Jockas \ Ingick vid Kejs. Wasa HofRätt.
1689 13131 [28/2 1818] \ Alexander Fredr. Bernitz \ 11/2 1797 \ Härads Bokhållare \ Wilmanstrand \ d. 8. Dec. 1819 uttagit betyg för att ingå i Åbo Hof Rätt.
1690 13132 [28/2 1818] \ Axel Fredrik Antell \ 28/11 1797 \ Befallningsman \ Mändyharju \ Uttagit betyg d. 12/6 1820 för att ingå i K. Åbo HofRätt.
1691 13130 [28/2 1818] \ Eberhard Joh. Björkelund \ 22/2 1801 \ Befallningsman \ Kexholm \ Den 26. Febr. 1820. erhållit betyg att skiljas.
1692 13135 4/3 1818 \ Axel Adolph Laurell \ 9/4 1801 \ Assessor \ Kuopio \ Philos. Cand. om våren 1822. | Promov. 27/6 1823. | Theol. Professor 1836.
1693 13136 [4/3 1818] \ Gustaf Fredrik Laurell \ 29/12 1802 \ [Assessor] \ [Kuopio] \ Philos. Cand. om våren 1822. Uttagit betyg d. 11 Junii 1823 för att ingå i Kejserl: Vasa Hof Rätt. | Ditto d. 18 Junii 1825 för att ingå vid Finska Bergs Staten. | Öfver Masmästare
1694 13133 [4/3 1818] \ Nils Joh. Paldani \ 11/6 1801 \ Major \ Jorois \ Finska \ ‹–›
1695 13149 11/4 1818 \ Jacob Reinh. Gylling \ 2/11 1801 \ Kammar Råd \ Hejnola \ Den 20 Juni 1820 uttagit betyg för att ingå vid Åbo HofRätt.
1696 13150 2/5 1818 \ Carl Stenius \ 4/4 1795 \ Oecon. Commiss: \ Pielisjervi \ Den 20. Junii 1820 uttagit betyg ing vid Vasa Hof Rätt.
1697 13158 [2/5 1818] \ Johan Tengain \ 16/3 1796 \ Klockare \ Sackola \ d. 24. Apr. 1819. uttagit betyg för att taga Sacros Ordines i Borgå Stift. | Kapellan i Weckelax.
1698 13164 [2/5 1818] \ And. Kiljander \ 4/8 1791 \ Kapelan \ Bräkylä kapell \ D. 7. Apr. 1819. Uttagit betyg för att taga Sacros Ord. i Borgå Stift
1699 13162 [2/5 1818] \ Peter Henr. Bökman \ 11/10 1810 \ HRätts Auscultant \ Lojo \ ‹–›
1700 13163 2/5 1818 \ Fredr. Gust. Bökman \ 14/8 1802 \ HRätts Auscult: \ Lojo \ Afleden den 19 Julii 1822.
1701 13166 [2/5 1818] \ Philip Witting \ 9/3 1796 \ Guldsmed \ Anjala Kapell \ 1822 den 26/6 uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteri Staten.
1702 13170 [2/5 1818] \ Olof And. Järnefelt \ 21/11 1794 \ Fändrik \ Randasalmi \ ‹–›
1703 13175 [2/5 1818] \ And. Joh. Gylling \ 11/10 1801 \ Fältkamrer \ Hejnola \ ‹–›
1704 13174 [2/5 1818] \ And. Erik Mohell \ 27/7 1793 \ Controlleur \ Randasalmi \ Uttagit betyg d. 12/6 1820 för att ingå vid K. Åbo HofRätt. | Härads skrifvare
1705 13182 6/6 1818 \ Joseph Johan Wallens \ 23/6 1801 \ Lieutenant \ Kuopio \ 1825 den 16 Febr. uttagit betyg för att ingå i Kejserl: Vasa Hof Rätt.
1706 13180 [6/6 1818] \ Gustaf Adolph Winter \ 17/7 1797 \ [Lieutenant] \ Kides \ D. 1. Maji 1819. uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteri Staten.
1707 13181 [6/6 1818] \ Henric Johan Ehnberg \ 8/3 1800 \ Svarfvare \ Kuopio \ Den 16. Dec. 1818 uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteri Contoiret.
1708 13235 20/6 [1818] \ Carl Johan Weckman \ 11/5 1798 \ Klockare \ Piexämäki \ D. ‹–›
1709 13233 [20/6 1818] \ Paul Johan Schele \ 28/2 1799 \ [Krono-Fogde] \ [Jockas] \ ‹–›
1710 13234 [20/6 1818] \ Samuel Fredrik Schele \ 24/12 1801 \ [Krono-Fogde] \ [Jockas] \ Den 13 Junii 1823 för att ingå vid Landets Kameralverk.
1711 13238 10/7 1818 \ Ephraim Emanuel Engdahl \ 8/3 1794 \ Lieutenant \ Kuopio \ Den 12 Dec. 1821 uttagit betyg för att ingå vid Kejserl. Åbo Hof Rätt.
1712 13239 13/7 1818 \ Zachris Aminoff \ 28/7 1802 \ Major \ Randasalmi \ Uttog betyg d. 16/4 1829 för att ingå vid Militairen i Ryssland. | Lieuten. vid Första Finska Sjö Equipaget. Tog afsked m. Capitaine-Lieutenants värdighet.
1713 13251 31/10 1818 \ ‹Etunimet Carl Henrik on vaihdettu järjestykseen Henrik Carl.› Wolter \ 2/2 1797 \ Prost \ Pyhäjervi \ Den 22 Apr. 1822 uttagit betyg för ingå i Kejserl: Åbo Hof Rätt.
1714 13249 [31/10 1818] \ Carl Magnus Alopæus \ 9/7 1796 \ Prost \ Hitola \ Den 8/6 1819 uttagit betyg för att blifva Präst i Borgå Stift.
1715 13253 14/11 1818 \ Carl Anders Winter \ 15/11 1800 \ Landtm. Direct. \ Hollola \ Promot. Phil D:r d. 27/6 1823. | Den 1 Nov. 1823 uttagit betyg för att blifva Präst i S:t Petersburg.
1716 13255 17/11 1818 \ Joh. Joseph Groundstroem \ 30/3 1799 \ v. Pastor \ Kivinebb \ D. 21. Oct. 1820 uttagit betyg för att blifva Präst i Ingermanland. | Pastor i Kattila.
1717 13254 [17/11 1818] \ Erik Johan Terenius \ 1/11 1796 \ Kapelan \ Randasalmi \ 1821 Den 21 Nov. uttagit betyg för att blifva präst i Borgå Stift.
1718 13265 17/2 1819 \ Gabriel Heintzie \ 27/7 1802 \ Possessionat \ Sysmä \ D. 15 Dec. 1823 uttagit betyg för att ingå i Kejserl. Åbo Hof Rätt.
1719 13266 24/2 1819 \ Jacob Johan Lindeqvist \ 6/12 1800 \ Kyrkoherde \ Padasjoki \ Phil. Cand. om Hösten 1823. I slutet på Vår Term. 1824 uttagit Betyg för att blifva Präst i Borgå Stift.
1720 13269 [24/2 1819] \ Anders Henr. Hornborg \ 18/10 1798 \ Prost \ Nykyrka \ Den 10 Apr. 1822 uttagit betyg för att blifva präst i Borgå Stift.
1721 13274 6/3 1819 \ Nils Robert Bonsdorff \ 22/9 1803 \ Theol: Doctor och Prof:r \ Åbo \ Phil Candid. d. 8 Juni 1829. uttog betyg d. 11 Juni 1829. | Lärare v. Kejs. F. Cadet Corpsen.
1722 13278 7/4 1819 \ Gustaf Daniel Blome \ 10/3 1803 \ Lands Secreterare \ Kuopio \ Den 12 Decemb. 1825 uttagit betyg för att ingå i Kejserl: Åbo Hof Rätten.
1723 13283 21/4 1819 \ Petter Bränlund \ 18/3 1798 \ Rådman \ Kuopio \ ‹–›
1724 13284 [21/4 1819] \ Adolph Ernst Ramsay \ 31/5 1800 \ Major \ Hejnola \ Den 8 Junii 1825 uttagit betyg, för att ingå vid Hof Rätten.
1725 13285 8/5 1819 \ Carl Adolph von Fieandt \ 21/11 1802 \ Öfverste \ Pelgjervi \ Ingått vid Hof Rätten. V. Häradsh.
1726 13286 [8/5 1819] \ Georg Henrik von Fieandt \ 29/12 1804 \ [Öfverste] \ [Pelgjervi] \ Den 12 Dec. 1821, uttagit betyg för att ingå vid Hof Rätten.
1727 13298 26/6 1819 \ Pehr Evert Öhmann \ 28/7 1802 \ Lagman \ Åbo \ Den 11 Junii 1823 uttagit betyg för att ingå i Kejserl: Åbo HofRätt.
1728 13315 [26/6 1819] \ Paul Berndt Petter Fredr. Hultin \ 3/9 1801 \ Fält Kamererare \ S:t Michel \ Den 11 Junii 1823 uttagit betyg för att ingå i Kejserl: Åbo HofRätt.
1729 13318 18/9 1819 \ Carl Johan Gregori Aminoff \ 2/4 1802 \ Capitain \ Leppävirta \ Den 14 Maji 1822 uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteriet. | Commissions Landtmätare i Wiborgs Län

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   följande >