Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Med sökkriteriet påträffades 648 personer. Du är på sidan 1 / 14.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

1 11454 [1801] Januarii den 26: Carolus Fredericus Wasenius natus die XV. April 1786. Patre Mercatore Tavastburgensi Adolpho Frederico Wasenio. | Ausc. vid Kongl. Åbo Hof Rätt 1803. | 1814 d. 28 Oct., såsom Notarie och V. Häradshöfd., befordrad till Vice Advokat Fiskal i Vasa Hof Rätt. 1816 d. 5 (17) Nov. befordrad till Sekreterare i Vasa Hof Rätt. 1818 d. 15 (27) Febr., Assessor i Vasa Hof Rätt. | Hof Rätts Råd i Kejs. Wasa Hof Rätt. Härads Höfding i Korsholms Södra Domsaga. Dog d. 25 October 1834.
2 11459 [1801] Februarii die 21: Carolus Andreas Stjernquist natus die XXII. November 1783 Patre Senatore Tavasteburgensi Andrea Stjernquist. | Ausc. vid Kongl. Åbo HofRätt. 1804.
3 11468 [1801] Februarii die 28. Carolus Friedericus Björkstén Natus die XXIV Junii 1782. Patre Johanne Björkstén Sacellano in Hollola. | ‹Teksti Phil. Mag. 1802. on yliviivattu.› | Kapellan i Hollola
4 11469 [1801] Febru: die 28. Gustavus Magnus Björksten natus die 24 Aprilis 1784 Frater antecedentis | Ausc. vid Kongl. Åbo Hofrätt 1806. | Lieutenant vid Wasa Regemente 1808. | Capitaine i Svensk tjenst år 1814. | Öfverste Löjtnant i Swensk tjenst. Död 1842. | och Post Kommissarie i Ystad.
5 11470 [1801] Febr: die 28. Johannes Aurén natus die 28 Febr: 1777x) Patre Simonide Siffridi filio Agricola in Cuhmalax | Präst i Åbo Stift 1806. | (Admittitur) | Sockne Adjunkt i Akkas 1818. dog 1842. | x) Stiftmatrikeln uppgifves årtalet 1780.
6 11471 [1801] Febr: 28 Simon Wehonius natus die III Julii 1778 Patre Johanne Knapi agricola in Cuhmalax. | Präst i Borgå stift 1805.
7 11472 [1801 Febr:] 28. Johannes Wallenius natus die 1. Martii 1781 Patre Pastore et Praeposito in Mentzelä, Isaaco Wallenio. | Ausc. vid Kgl. Åbo Hof Rätt 1806. | 1816 d. 15 Augusti, såsom vorden Copist, befordrad till Cancellist i K. Senaten för Finland. | 1819 d. 23 Juni, befordrad till Registrator i K. Senatens Just. Dep.
8 11473 [1801 Febr:] 28 Carolus Isaacus Wallenius natus die IX Decembris 1782 Frater Praecedentis. | prest i Borgå Stift | Kapellan i Hauho 1820. Kyrkoherde i Nurmijärvi 1824. | Prost 1829. | Kyrkoherde i Laukas 1841. Ledamot af Annæ Ordens 3:dje klass 1841. Kontrakts Prost 1843. | Kyrkoherde i Nurmijärvi | Prost | Kyrkoherde i Laukas
9 11474 [1801 Febr:] 28. Gustavus Lindros natus XI. Julii 1778. Patre Henrico Lindros, Agricola in Asickala. | präst i Borgå stift. 1804.
10 11486 [1801] Martii d: XIV. Joël Jacob Saurén natus die 15 Octobris 1785 Patre Alexandro Saurén Pastore in Kalfvola. | Ausc. vid HofRätten i Åbo. | Lagman | Politiae Borgmästare i Helsingfors | Magasins Förvaltare i Helsingfors.
11 11488 [1801] Martii d. XXI. Samuel Johannes Wilchmann natus die 23 Octobris anno 1783 Patre judice territoriali vicario Sam: Joh: Wilchmann | Ausc. vid Åbo HofRätt 1804. | Kronofogde i Öfra Hollola Härad. | Död år 18‹–›.
12 11497 [1801.] Junii d. XII Gustaf: Fredricus Ferin natus die 1. Maji 1770. Patre Sacellano in Tulois Erico Ferrin | afgången | ‹Teksti tästä eteenpäin kuuluu veljelle, Erik Johan Ferrinille:› Auscultant i Åbo Hof Rätt | Dödskjuten på en resa i Lampis Socken År 182‹–›
13 11499 [1801] Junii d: XII Adolphus Friedericus Borgenström natus die 1 Novembrus 1787. Patre Centurione ad Legionem Tavasteburgensem Lorentz: Fredrico Borgenström. | morte ereptus d. XXI. Novembr. 1802.
14 11498 [1801 Junii] d. XII. Nicolaus Ephraimus Rancken natus die 31 Julii 1789. Patre Sacellano ad Templum Chatedrale Aboënse Gustavo Rancken | Auscultant i Höglofl. K Åbo Hof Rätt, i Decemb. 1810. | 1815 d. 17 Juni, såsom E. Notarie, erhållit af K. Hof R. i Åbo titel af Vice Härads Höfdinge. 1818 d. 7 April, såsom vorden Ord. Kanslist, befordrad till Aktuarie i K. Åbo Hof Rätt. | sedermera Notarie | Assessor i Åbo HofRätt. | 1839 HofRätts Råd i Wiborgs HofRätt. | död 1850.
15 11504 [1801] Junii d: XVII. Johannes Adolphus Tennberg natus die 7. Maji 1783 Patre Pastore in Kangasala Johanne Tennberg. | Fänrick vid Adlercreutska Regementet år ‹–›
16 11523 [1801] Junii die XXIX. Olaus Rehnström natus die V. Februarii MDCCLXXXII. Patre Geometra in Hattula. | Präst i Åbo stift år 1807. | död år 1809
17 11532 [1801] Augusti die XX. Johannes Gabriel Martin natus die IX Julii 1787. Patre quondam Notario summi dicasterii Aboënsis. | Landskamerare i Åbo. | 1815 d. 2 Maj. såsom vorden Kammererare uti Militiä Exped. af K. Regerings Cans:s Ekonom. Departement, förordnad till Lands-Kamrerare i Åbo och Björneborgs Län. | 1816 d. 3/15 Dec. utnämd till Kamrerare i Kejs. Senatens för Finland Finans Expedition. | Kammar-Råd. | Öfver-Commissarie i Allm. Revisions Rätten. | Stats-Råd.
18 11554 [1801] Octob. d. III. Johannes Adamus Edman natus die V. Martii 1783. Patre aurifabro in Tavasteburgo. | Prom. Philos. Magister år 1810. | Theol. Licentiat 1814. | Ord. Theol. Adj. och Past. Sem. 1817. | Prestvigd 1816. Tjenstförrättande Seminarii Pastor vid Universitetet 1816 Seminarii Pastor 1816. Honor. Prost 1820 | Gymnasii Lector i Åbo 1830 och förste Rector derstädes. | Domprost i Åbo.
19 11561 [1801] Octob: XVII. Carolus Johannes Ammondt. natus die XVI. Julii Anno 1785. Patre Centurione in Hollola. | Ausc. vid Åbo Hofrätt 1804.
20 11531 [1801 Octob.] d. XXXI. Simon Wehman natus die XXIX Decembris anno 1779 Patré Michaele Jacobi filio Colono industrio Someroensi. | Prästvigd 1806. i Åbo Stift. | Död 1808.
21 11568 [1801.] December XI. Henricus Salmstén natus die 20 Decembris anno 1778 patre colono industrio Pälkänensi. | Död 11 Aprill 1813. | afgången
22 11569 [1801] Dec: XI. Immanuel Leistedt natus die 22 Decemb. 1780 patre Cantore ecclesiae Pälkänensis. | ‹Sana skall on yliviivattu.› blifvit sokne Paedagog i Messuby.
23 11577 [1801] Dec: XXII Gustaf Joh: Krook. Natus die 2 Aug: 1779 Patre Qvestore Larentio Johanne Krook. | Ausc. vid Åbo HofRätt. | 1816 d. 15 Maj utnämd Protokoll Sekreterare i Justitiae Dep. af K. Senaten för Finland. Såsom Protokolls Sekreterae med Referend. Sekreterare Titel utnämd till Referendarie Sekreterare i Kejs. Senatens Justitie Dep. 1836 d. 13/25 Maj. Afsked med full Pension år 1838.
24 11581 [MDCCCII] Februarii d. XIII. Daniel Adolph Lindeström. Natus Die 9 februarii 1786 patre vexillifero in Somero | Ausc. wid Åbo Hof Rätt 1805 | 1818 d. 22 Juni, erhållit titel af Vice Härads Höfdinge.
25 11592 [MDCCCII Februarii] XX Josephus Ikalén. Natus die XXIV Januarii 1778. patre civis quondam urbis Aboae. | Prom. Philos. Mag. 1805. | död d. 3 Maji 1818. se Åbo Tidn N:o 79 för år 1818.
26 11598 [1802] d. 5 Mart. Adolphus Appelroth natus die 5 Augst: 1783 patre Oeconomo in Koskis. | afgången.
27 11567 [1802] d. 13 Martii Johannes Reinholdus Taube natus die 23 Augusti 1787 patre Signifero Regionis ped: Tavastensium | afgången
28 11599 [1802] d: 13 Martii Andreas Wilhelmus Ström natus patre ad Fortificationem Conductore W: Ström die 29 Septembris 1785 | afgången
29 11613 [1802] d: 17: April Bengt Detlof Krook natus patre qvestore Laurentio Johanne Krook, die 8 Maji 1782. | Ausc. wid Åbo Hof Rätt. | Lands Secr. i T:hus | 1818 d. 9/21 Febr., såsom vorden Vice Lands Sekreterare och titulerad Assessor, förordnad till Lands Sekreterare i Nylands och Tavastehus Län. | Lagman. | Häradshöfding i Öfre Säxmäki Härads Domsaga. | Ledamot i Kejs. Senaten för Finland | Död 1846, den 31. December.
30 11619 [1802] d: 5 Junii Gustavus Haartman natus die 5: Jan: 1786. patre Conductore Gustavo Haartman. | Ausc. wid Åbo HofRätt 1805. | Landsfiscal i Tavastehus Län | död 1845.
31 11620 [1802] d: 10 Junii Adolphus Johannes Wasenius natus die IX Apr. 1787. Patre Mercatore, Tavastburgi. | Ausc. vid Kongl. Åbo Hof Rätt 1806. | 1816 d. 3/15 April, såsom vorden Protokolls Sekreterare, utnämd till Referendarie Sekreterare uti Kammar- och Räkenskaps Expedition af K. Senaten för Finland.
32 11625 [1802] d. 10 Junii Carolus Wilenius natus die 1. Octob. 1783. Patre Agricola in Ackas. | Prest i Åbo stift år 1808. | Vigd till Embetet d. 14 Dec. med omd. Approbatur. | Sockne-Adjunkt i Tammela 1815. | Kapellan i Loppis 1828
33 11626 [1802] d. 10 Junii Carolus Friman natus die 26 Septembr: 1785 Patre Custode Officinæ Vitriariæ. | Auscultant i Kejsl. Åbo HofRätt | 1816 d. 19 Juni, såsom vorden E. Notarie, erhållit titel af V. Härads Höfdinge, utaf K. Åbo Hof Rätt. | 1818 d. 6 Oct. befordrad till Sekreterare vid Vexel-Depositions och Låne Banken i Finland. | 1837 d. 24 December död, såsom vorden Advokat Fiskal i General Tull Direktionen, samt titulerad Collegii Assessor.
34 11685 [1802] d. 16 Decemb. Daniel Tarckén, natus 1780, Patre Aedituo Gabr. Tarckenio. | Ordin. till Adjunctus Pastoris i Tammela 1806, då han antog namnet Ekwall. | Prestvigd d. 31 Maj med omd. Approbatur. | Sockne Adjunkt i Nousis 1819. Undergått Pastoral Examen 1820. med omd. ‹–› Kapellan i Nyby 1822
35 11691 [1803] d. 15 Febr. Jacobus Georgius Sandberg, nat. 15 Septembr. 1784 Patre Fenestrarum Opifice Jacobo Sandberg. | afgången
36 11699 [1803] d. 8 Febr. Henricus Johannes Köllerfelt. | Har sedermera studerat Pharmacien och blifvit Apotekare i Tavastehus | och sedermera i Åbo. | Ombudsman för Finska Landtmannahandeln i S:t Petersburg 1850.
37 11704 [1803] d. 1 Martii Gustavus Kyrcklund natus d. 27 Jan. 1788 Patre Andrea Gustavo Subpraetore (Länsman) in Pelkäne. | Auscultant i Kongl. Åbo HofRätt | 1816 d. 19 Juni, af K. Åbo Hof Rätt erhållit titel af Vice Härads Höfdinge.
38 11722 [1803] d. 12 April. Gustavus Nordanvehr natus d. 5 Junii 1785, Patre Wolt. Erico Scriba territorii. | afgången. | Dog, såsom Landsfiskal i Heinola, år 1812.
39 11779 [1803] d: 19 Octobr: Laur: Gust: Hellenius natus die 22 Decembr: 1787. Patre Oeconomiae ad hanc Academiam Professore, Carolo Nicolao Hellenio, Inspectore Nationis. | Auscultant vid Åbo HofRätt år 1809. | Fadren Prof. C. N. Hellenius upphöjd i adligt stånd den 11 Maj 1816 under namn af von Hellens. | 1818 d. 7 April, såsom vorden Aktuarie, befordrad till Notario i K. Åbo Hof Rätt. | 1823. d. 27 Febr. Assessor i Kejserl. Åbo HofRätt | HofRätts-Råd | 1836 d. 12 Januarii n. st. utnämd Riddare af Kejs. St. Annae Ordens 3 Klass. | 1847. Vice President i Åbo HofRätt. | död den 6 Maj 1850.
40 11786 [1803] Dec. d. 13. Josephus Tallgren natus D. 18 Decembris 1784. | afgången.
41 11790 [MDCCCIV] Januarii d. XXX:mo Ericus Adolphus Jernhandske Natus die 9 Martii 1788 | Död 1811.
42 11798 [MDCCCIV] Febr. d. XXII. Adolphus Jabel Natus die 18 Octobris 1786. | Ausc. vid Åbo Hof Rätt 1807. | 1816 d. 15 Augusti, såsom vorden Kanslist i K. Senaten för Finland, befordrad till Registrator dersammastädes. | 1817 d. 13/25 Juli, Protokolls Sekreterare uti K. Senatens Just. Departement. | 1819 d. 11 Mars i Nåder erhållit Afsked.
43 11814 [MDCCCIV] Martii X:mo Andreas Joachimus Streng Natus die XIX Febr: Anno 1783. Patre Carolo Streng Pastore et Præposito in Syssmä. | Philos. Cand. 1810. | Präst i Borgå Stift. | Kyrkoherde i Sysmä 1827.
44 11815 [MDCCCIV] Martii. X. Carolus Gustavus Streng, frater praecedentis, natus die XXXI. Dec. anno 1785. | afg. med Betyg 1808. | ‹Teksti Lands Secret. i Heinola on yliviivattu.› | Predikant i Heinola 1828. | Vice Pastor 1830. | Kyrkoherde i Klemis 1841.
45 11816 [MDCCCIV Martii. X.] Otto Wilhelm Streng, frater praecedentis, natus die VIII. Julii anno 1787. | Ausc. vid Åbo HofRätt 1805. | Lands Secret. i Heinola 1826
46 11817 [MDCCCIV Martii. X.] Jacobus Henricus Lönneström natus die IX Maij 1787. patre vicario pastoris Davide Lönneström in Hollola. | militair i Svensk tjenst
47 11840 [MDCCCIV] Maij VII Carolus Krook natus die IV Nov. 1790 patre questore ærarii provincialis Laurentio Johanne Krook. | afgången | Apothekare i Köping i konungariket Swerige. Egendomsägare i Borgå Socken.
48 11855 [MDCCCIV] Junii. 14. Adolphus Palén Natus IX Martii anno 1787 a Patre Erico Adolpho Bock Civis in Tavastehus. | afgången. | Wärdshuswärd i Tawastehus. Död år 1849.
49 11871 [MDCCCIV] Julii IV. Henricus Malmberg d. XI Martii anno 1784 Patre Johanne agricola in Somero. | Prestvigd år 1809 i Åbo stift.
50 11898 [MDCCCIV] Dec. V. Bernhardus Johannes Berg natus d. IV. Decembris anno 1789. Patre signifero Johanne Berg | afgången. | Öfverste Löjtnant i Swensk tjenst.

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   följande >