Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Ruots. osak. matr. II

Med sökkriteriet påträffades 172 personer. Du är på sidan 1 / 4.

1 2 3 4   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

Lue Musarum Alumnis, quotquot ex Svethia Aboam studiorum provehendorum caussa se conferrent, unam olim constituentibus Nationem; pluribus lustris elapsis factum est, ut insequentes Studiosi in duas Nationes SveoGothicam videlicet et Smolandicam partirentur. Auspiciis vero Summi Numinis, pacis ac concordiæ Auctoris, atq: Amplissimi Senatus Academici Aboënsis consensu die XXVII Junii An. MDCCXCVIII Ambæ hæ Nationes, sine præviis sollicitationibus, concordibus animis, in unam Nationem, Sveo-Gothicam in posterum nuncupandam., ejusdem Inspectore, Johanne Bilmark, Historiarum ac Philosophiæ Practicæ Professore Reg. et Ordin. se conjuxerunt; quod negotium peregerunt Scientiarum Cultores jam nominandi:
1 10478 Laurentius Wadell, Smolandus, Nat. 1770, Patre Curatore Prædii Nobilis Lyckås D.n. Laurent. Wadell. Civis Acad. Upsal. 1787, Aboënsis 1789, Philos. Magister 1792, Nat. SveoG. Curator.
2 10748 Joannes Wide, Angermannus, Nat. 1768 Patre ruricola Joanne‹!› Wide, Civis Acad. Upsaliensis 1786, Aboënsis 1792, promotus magister 1795, Historiarum Docens 1797, Nat. SvioGoth. Curator.
3 10558 Gustavus Laurentius Zetterman, SveoGothus, Nat. 1775, Patre Fusore æramentario b. m. ‹–› Zetterman, Civis Acad. Aboëns. 1790, Philosoph. Magister 1798:
4 10743 Isaacus Wadell, Smolandus, Nat. 1776, Patre Curatore Prædii Nobilis Lyckås, Dn. Laurent. Wadell, Civis Acad. Aboëns. 1792, Philosoph. Magister 1798:
5 10844 Johannes Sunder, Westrobotniensis, Nat. 1763, Patre ‹–›, Civis Acad. Upsal. 1783, Aboënsis 1793, Philos. Magister 1795.
6 10832 Petrus Ahlström, Smolandus, Nat. 1773, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 12 Septembr. 1793. Philos. Magister 1798.
7 10995 Nicolaus Gestrin, Dalekarlus, Nat. 1770, Patre Ecdico (Landtfiscal och MantalsCommissario) Cuprimontano, b. m. Johanne Gestrin, Civis Acad. Upsal. 1789, Aboënsis d. 12 Martii 1796, Philos. Magister 1798:
8 10904 Johannes Engstrand, Smolandus. Nat. 1773, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboëns. d. 25 Septembr. 1794, Philos. Magister 1798:
9 11056 Carolus Lindahl, Westrobothniensis, Nat. 1775, Patre Pastore Ecclesiæ in Nordmaling, b. m. Israële Lindahl, Civis Acad. Upsal. 1795, Aboëns. d. 12 Octobr. 1796. Philos. Magister 1798:
10 11061 Petrus Wattrang, Angermannus, Nat. 1772. Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Upsal. 1795, Aboënsis d. 2 Novembr. 1796 Philos. Magister 1798:
11 10962 Andreas Ericus Afzelius, WestroGothus, Nat. 1779, Patre Ecclesiæ Mariæstadiensis Antistite, Max. Rev. Dn. Doctore Erico Afzelio, Civis Acad. Upsal. 1793, Aboëns. d. 25 Septembr. 1795, Philos. Magister 1798:
12 11009 Petrus Ringzelli, Nericius, Nat. 1771, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Upsal. 1796 in Mart. Aboëns. d. 15 Junii 1796, Philos. Magister 1798:
13 11010 Olavus Ekelind, Nericius, Nat. 1770, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Upsal. 1796 in Mart., Aboëns. d. 15 Junii 1796, Philos. Magister 1798:
14 11008 Johannes P. Korsseman, Calmariensis, Nat. 1778, Patre Pharmacopola Calmariensi, Dn. ‹–› Korsseman, Civis Acad. Aboëns. d. 11. Junii 1796.
15 11062 Gustavus Kock, Westrobothniensis, Nat. 1776, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Upsal. 1795, Aboëns. d. 2 Novembr. 1796:
16 11064 Nicolaus Wasell, Jemtius, Nat. 1772, Patre Teloniorum Urbis Gevaliensis Inspectore, b. m. Jacobo Wasell, Civis Acad. Upsal. 1794, Aboëns. d. 15 Decembr. 1796:
17 11046 Carolus Otto Seippel, SveoGothus, Nat. 1781, Patre Pistore ac Cive Aboënsi, Dn. Andrea Johanne Seippel, Civis Acad. Aboënsis d. 26 Septembr. 1796:
18 11047 Johannes Hultman, Smolandus, Nat. 1774, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 27 Septembr. 1796:
19 11048 Johannes Andr. Quiding, Blekingus, Nat. 1778, Patre Pastore Ecclesiæ Nättraby Dn. ‹–› Quiding, Civis Acad. Aboëns. d. 27 Septembr. 1796:
20 10865 Gustavus Beckman, WestroGothus, Nat. 1778, Patre Assessore et Metallifodinarum Possessore D.no Jona Beckman, Civis Acad. Aboënsis d. 20 Maji 1797:
21 11104 Gustavus Synnerberg, SveoGothus, Nat. 1782, Patre Legifero ac Consule Civitatis Aboënsis, D.n Sven. Fred. Synnerberg, Civis Acad. Aboënsis d. 9 Junii 1797:
22 11135 Johannes Adamus Blom, SveoGothus, Nat. 1773, Patre Inspectore Prædii Equestris Quidjö Andrea Blom, Civis Acad. Aboënsis d. 21 Junii 1797:
23 11143 Magnus Almquist, Smolandus, Nat. 1779, Patre S. Theologiæ Lectore in Gymnasio Wisingiensi D.no Johanne Almquist, Civis Acad. Aboënsis d. 16 Sept. 1797:
24 11145 Jonas Alin, Smolandus, Nat. 1779, Patre Pastore Ecclesiæ Järstorp, D.no ‹–› Alin; Civis Academiæ Aboënsis d. 16 Septembr. 1797:
25 11144 John Modigh, Smolandus, Nat. 1779, Parentibus Rusticis, Civis Acad. Aboënsis d. 16 Septembr. 1797:
26 11146 Petrus Blomberg, Smolandus, Nat. 1776, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 22 Septembr. 1797:
27 11147 Jonas Björkdahl, Smolandus, Nat. 1776, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 10 Octobr. 1797:
28 11157 Gustavus Hyckert, Dalekarlus, Nat. 1777, Patre, dum vixit, Comministro in Mora Dalekarl. Christiano Hyckert, Civis Acad. Upsal. 1793, Aboënsis d. 11 Novembr. 1797:
29 11156 Laurentius Mozelius, Nericius, Nat. 1771, Parentibus ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 11 Novembr. 1797:
30 11159 Petrus Joh. Aspelin, Smolandus, Nat. 1776, Patre Pastore Ecclesiæ Longasjö b. m. ‹–› Aspelin, Civis Acad. Upsal. 1793, Aboënsis d. 18 Novembr. 1797:
31 11175 Fridericus Nathell, OstroGothus, Nat. 1778, Patre Civitatis Skenningensis Chirurgo b. m. Jona Nathell. Civis Acad. Aboënsis d. 21 Februar. 1798:
32 11188 Carolus Adolphus Hjelmstjerna, Nobilis Svecus, Nat. 1782, Patre Chiliarcha et Ordinis Ensiferorum Equiti Perillustri D.no Claudio Leonhardo Hjelmstierna, Civis Acad. Aboënsis d. 2 April 1798:
33 11202 Johannes Fredericus Pettersen, SveoGothus, Nat. 1785, Patre b. m. Dn. Johanne Adolpho Pettersen, Collegii Mettallici Consiliario, et rei metallicæ in Kimitho Possessore, Civis Acad. Aboëns. d. 16 Maji 1798:
34 11205 Jacobus Claësson, Nericius, Nat. 1777, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 8 Junii 1798:
35 11242 Olavus Holmberg, Jemtius, Nat. 1780, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 7 Julii 1798:
36 11290 Sveno Sellman, Smolandus, Nat. 1777, Patre Pastore ac Præposito in Forsheda D.no Jona Sellman, Civis Acad. Lundensis 1793, Aboënsis d. 20 Octobr. 1798:
37 11289 Gustavus Christianus Bexell, Smolandus, Nat. 1779, Patre Pastore ac Præposito in Wilstad, b. m. Dn. Daniele Bexell, Civis Acad. Lundensis 1796, Aboënsis d. 6. Octobr. 1798:
38 11254 Carolus Jacobus Wadman, Blekingus, Nat. 1779, Patre Pastore ac Præposito in Twing, Dn. Nicolao Adolpho Wadman, Civis Acad. Lundensis 1792, Aboënsis d. 6 Octobr. 1798:
39 11209 Laurentius Fredericus Schalberg, Smolandus, Nat. 1780, Patre metallifodinarum Lindefors Inspectore, b. m. Laurentio Schalberg, Civis Acad. Aboënsis d. 6 Octobr. 1798:
40 11248 Petrus Ekenwall, Nericius, Nat. 1776, Parentibus Ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 6 Octobr. 1798:
41 11253 Carolus Tellander, Smolandus, Nat. 1774, Patre Comministro in Kalfswik, D.n. Isaaco Tellander, Civis Acad. Aboënsis d. ‹–› Octobr. 1798:
42 11252 Carolus Gustavus Sæden, Westrobothniensis, Nat. 1780, Patre Collega Scholæ Pitheåensis Dn. Magistr. Carolo Sæden, Civis Acad. Aboënsis d. ‹–› Octobr. 1798:
43 11259 Andreas Lundgren, Smolandus, Nat. 1776, Parentibus ruricolis, Civis Acad. Aboënsis d. 27 Octobr. 1798:
44 11260 Olavus Ullberg, Angermannus, Nat. 1774, Patre ruricola Petro Petri filio, Civis Upsal. 1797, Academiæ Aboënsis d. 1 Decembr. 1798:
45 11267 Ericus Olavus Sellin, Angermannus, Nat. 1776, Patre Pastore Ecclesiæ in Anunsiö, D.no Mag. Erico Sellin, Civis Acad. Upsal. 1796, Aboëns. d. 1. Decembr. 1798:
46 11261 Nicolaus Åkerman, Sudermannus, Nat. 1777, Patre Philosophiæ Magistro et prædii possessore, D.no Carolo Åkerman, Civis Acad. Upsal. 1797, Aboënsis d. 1 Decembr. 1798:
47 11321 Carolus Jacobus Salomon, Stockholmiensis, Nat. die 9 Decembr. 1784, Patre Archiatro Regio b. m. Ernesto Dietherico Salomon, Civis Acad. Aboëns. die 28 Augusti 1799:
48 11335 Carolus Fridericus Weltzin, Stockholmiensis. Nat. 1778, Patre b. m. Christiano Petro Weltzin, in Regio Dicasterio Holmensi Adsessore, Acad. Lundensis civis 1794, Upsaliensis 1795, Aboënsis d. 9 Octobr. 1799:
49 11336 Ulricus Tellander, Smolandus, Nat. 1776, Patre Comministro in Kalfswik, Dn. Isaaco Tellander, Civis Acad. Aboënsis d. 9 Octobr. 1799: e Gymnasio Wexionensi.

Gå till sidan:
1 2 3 4   följande >